RODO

W ramach działalności związanych z ochroną danych osobowych oferujemy:

  • tworzenie polityki ochrony danych osobowych i dokumentacji związanej z zarządzaniem infrastrukturą IT
  • opracowywanie klauzul informacyjnych
  • przygotowywanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru czynności procesora
  • tworzenie dokumentu oceny skutków w przetwarzaniu danych osobowych
  • pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • audyty dokumentacji, procedur i zabezpieczeń